Tıbbi Atık Konteynerleri

             Tıbbi Çöp Konteynerleri ile ilgili Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen yönetmeliğe göre, sağlık kuruluşlarının gösterdiği faaliyetler sonucu oluşan atıkların toplanması, taşınması ve yok edilmesi işlemleri tıbbi atık konteynerleri ile gerçekleştirilmektedir. Tıbbi atık tabiri, başta kan olmak üzere çeşitli hasta insan dokusu ve atık haline dönüşmüş organ ve parçaları kapsamaktadır. Tıbbi atık konteynerleri bu atıkların çevreye bulaşmadan güvenli bir şekilde saklanmasını sağlar. İlgili kanun gereğince belirtilen standartlara sahip tıbbi atık konteynerlerinin kullanılması gerekli ve zorunlu kılınmıştır. 20 yatak ve üzeri kapasitesi bulunan tüm işletmelerde iki çeşit atık konteynerinin kullanılması gerekmektedir.

   Tıbbi Atık Konteynerlerinin Kullanımı

              Hastane ve sağlık kuruluşlarında, ameliyatlarda kullanılan her türlü tıbbi atık, son derece tehlikelidir ve bir daha kullanılmamak üzere toplanarak imha işlemi gerçekleştirilir. Tüm bu atık işlemleri, tıbbi atık konteynerleri ile yapılır. Toplanan tüm atıklar özel bir torbaya konur. Bu torbaların dörtte biri boş kalacak şekilde kullanılmalıdır. Tıbbi atık malzemelerinin tehlike boyutuna göre gerekirse başka torbaya konularak saklanmalıdır. Tıbbi atık konteynerlerinin yüklenmesi, taşınması ve diğer gerekli tüm işlemler uzman kişiler tarafından, özel kıyafetlerle yapılmaktadır.

   Tıbbi Atık Konteynerlerinin Özellikleri

              Hastane ve sağlık kuruluşlarından kullanılan tıbbi atık konteynerlerinin rengi turuncu olarak belirlenmiştir. Konteynerlerin içinde bulunan malzeme tipine göre sarı ve yeşil renkte de bulunabilir. Bu renklerin kullanım amacı, turuncu, sarı gibi parlak renklerin dikkat çekme konusunda daha etkili olmasıdır. Tıbbi atık konteynerlerinin üzerinde, büyük ve okunaklı bir şekilde "Dikkat Tıbbi Atık" yazısı bulunur. Bu yazı, dört taraftan da görülecek şekilde yerleştirilmiştir. Konteynerin uzaktan dahi görünmesi amacıyla her ihtimal göz ününde bulundurularak, biyo tehlike anlamına gelmekte olan simge görülmektedir. Bu simgeyi gören kişiler, atık konteynerlerinin etrafında bulunmamalı ve her ihtimale karşın güvenlik önlemlerine uymalıdırlar.
   
              Orman ve Çevre Bakanlığı tarafından uyarlanan ilgili kanun gereğince, bütün tıbbi atık konteynerleri minimum iki günlük atık taşıma kapasitesine sahip olmalıdır. Gerekli görüldüğü takdirde daha büyük boyutlarda tıbbi atık konteynerleri kullanılabilir. Tıbbi atık taşıyan konteynerler, herhangi bir yırtılma, dökülme veya düşme gibi olası durumlara önlem olarak köşesiz üretilmektedir. Köşeli kısımlar kullanılmışsa dahi, konteynerlere içten kavis verilerek atık torbası bu şekilde korunmaya alınmıştır.
   
              Tıbbi atık konteynerleri, herhangi bir hayvanın giremeyeceği kadar sağlam kapaklı ünitelerdir. Tıbbi atık konteynerlerinin devrilmesi halinde, içinde bulunan korunaklı torbalar sayesinde dışarıya herhangi bir sızma ya da akma oluşmaz. Konteynerlerin transfer ve boşaltma işlemleri, her türlü hastalık ve bulaşıcı enfeksiyon riski göz önünde bulundurularak uzman ekipler tarafından sağlanmaktadır.

%13 indirim950 ₺800-litre-metal-tibbi-konteyneri

%42 indirim750 ₺400-litre-metal-tibbi-atik-konteyneri